پنجشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۹

دانلود نبرد دین با علم

ترجمه علی اصغر مهاجر و دکتر احمد ایرانی، لس آنجلس، 1993
نام برتراند راسل برای ایرانیان کتابخوان نه تنها نامی بسیار آشنا است بلکه نامی است که ستایش بسیار برمی انگیزد و با احترامی ژرف همراه است. بسیاری از کتابهای راسل به فارسی ترجمه شده اند و جامعۀ روشنفکری و مبارز ایران از این اندیشمند و خردمند قرن بیستم مطالب بسیار آموخته است. در دنیای علم، فلسفه، سیاست و ادبیات از راسل با عنوان فیلسوف علم، ریاضیدان، منطق شناس، نویسندۀ اجتماعی و منتقد موشکاف دین و مذهب، سنت های کهنه، روشهای دیکتاتوری و هوادار پرشور آزادی، حکومت مردم، صلح خواهی و برابری انسانها یاد می شود. راسل هرگز دانشمند و فیلسوفی پشت میز نشین نبود و هرگز به مانند بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان دولتی یا برج عاج نشین در خدمت حکومتها نبود و از دیدگاه اجتماعی – سیاسی هرگز بی طرف یا بی آزار نبود. راسل اندیشمند – خردمندی بود که در راه اصلاح  جهان و بهبودی زندگی مردم آن به تلاشی سخت کوشانه و پایان ناپذیر دست زده بود. این فیلسوف – ریاضیدان پرشور، به ویژه در نیمۀ دوم عمر، به شدت درگیر مسایل سیاسی بود، با دیکتاتورهای بزرگ جهان درافتاده بود، با انتشار کتابها، و مقاله ها و اجرای سخنرانی ها در همه جا نور معرفت علمی می پراکند و پیام آور شناخت علمی، تفکر علمی، دستیابی به آگاهی علمی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی بود. نوشته هایش در سادگی وروانی به مانند جویباری است که آرام و روان از کنار انسان می گذرد. در سبک نویسندگی او نشانی از فضل فروشی و پیچیده گویی نیست.

راسل کتاب علم و دین را در ١٩٣٥ در ٦٣ سالگی نوشته است. پیش از آن در ١٩٢۷ کتاب چرا مسیحی نیستم را انتشار داده بود. هر دو کتاب نقدی است بر دین و مذهب و هدف آنها مبارزه با خرافات بسیاری است که در دینها و مذهبها جا خوش کرده اند و در نتیجه، اخلاق، و معنویت به بازیچه ای در دست شیادان جامعه تبدیل شده است.
در کتاب علم و دین راسل به بیان بخشی از تاریخ رابطۀ این دو پدیدۀ انسانی – اجتماعی می پردازد. با منطقی روشن و بیانی کوبنده آشکار می کند که به ویژه در مسیحیت آنان که خود را کارشناسان علوم الاهی نامیده اند همیشه سد راه پیشرفت علم و دانش بوده اند. آنان که خود را روحانی و پیام خود را آسمانی می دانند همیشه با همۀ نیرو و توانشان از گسترش حقیقت جلوگیری کرده اند. این روحانیان هوادار مهربانی و معنویت، در عمل دانشمندان را زنده سوزانیده اند، آنان را به خاطر بیان حقیقت علمی به دادگاه و زندان کشانیده اند؛ و در طول تاریخ همواره سبب آزار و اذیت هواداران علم و معرفت بوده اند.

  • حجم 2.65 مگابایت.
  • تعداد صفحات: 132.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر