شنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۴

دانلود ماهیت و تأثیر دین

ماهیت و تأثیر دین، ترجمه امیر کشفی، مهر ماه 1394

یادداشتِ مترجم:

راسل ادعا می‌کند که دین بر پایۀ اعتقادی استوار است که به‌سببِ ترس (نظیر ترس از مرگ یا ترس از عقوبت، و به‌صورتِ کلی‌تر، ترس از امرِ ناشناخته) پدید آمده و بنابراین، هم نادرست است و هم زیانمند؛ و دینِ سازمان یافته، از آن روی که حکم یا عقیدۀ جَزمی را بازمی‌نماید، با هرگونه پیشرفتِ فکری و اخلاقی (برای نمونه، لغوِ اعدم) لزوماً مخالف است و به‌خرافه و تعصب و جنگ دامن می‌زند و بنابراین، مانع از نیک‌بختیِ آدمی است و باید برچیده شود.


  • حجم: 265 کیلوبایت.
  • 8 صفحه.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر