سه‌شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۷

برتراند راسل و جغرافیا


مقدمه مترجم:

چندی قبل در یکی از مجلات جغرافیایی انگلیسی خواندم که در انگلستان اطلس جغرافیایی به‌چاپ رسیده و برتراند راسل فیلسوف معروف زمان حاضر مقدمه‌ای بر چاپ دوم آن نوشته است. این موضوع طبعاً برای اینجانب بسیار جالب توجه بود و با اشتیاق تمام نسخه‌ای از اطلس مزبور را سفارش دادم تا ببینم نظر فیلسوف و دانشمند عالیقدر انگلیسی دربارۀ تحولات جغرافیایی دنیای فعلی ما چیست. اطلس مزبور که با عنوان «زمین گرد است»طبع شَده چند روز پیش ازین به‌دستم رسید و همین‌که مقدمۀ عمیق و فیلسوفانۀ آن‌را خواندم دریغم آمد که دیگر علاقمندان از نظر خردمندانۀ این دانشمند دربارۀ وحدت جهان و پیوستگی مسائل دنیای امروز به‌هم آگاهی حاصل نکنند و ترجمه‌ای از مقدمۀ مورد بحث فراهم کردم که اینک از نظر خوانندگان می‌گذرد.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر