سه‌شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۷

عظمت آینشتاین

آینشتاین بدون شک یکی از بزرگترین مردان عصر ما بود. در گرانقدرترین دانشمندان سادگی ویژه‌ای است که از شوقی استوار و عزم جزم به‌دانستن و فهم اموری یکسره غیر شخصی سرچشمه می‌گیرد. آینشتاین به‌بالاترین درجه از این سادگی بهره می‌برد. او همچنین دارای این قوه بود که هیچ چیز آشنا و مأنوس را از مسلّمات نشمارد. نیوتن در اعجاب بود که چرا سیب فرو می‌افتد؛ آینشتاین «شُکری توأم با شگفتی» ابراز می‌کرد که از چهار میله به‌درازی برابر، مربع ساخته می‌شود، زیرا در بیشتر جهان‌هایی که می‌توانست تخیل کند، چیزی به‌نام مربع اساساً وجود نمی‌داشت.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر