شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۷

چگونه فیلسوف شویم؟

چگونه فیلسوف شویم؟

برتراند راسل
ترجمۀ امیر کشفی

برتراند راسل در این رساله ویژگی های زندگیِ فیلسوفانه را واضح بیان میکند و تصویری روشن از فلسفی زیستن ارائه میدهد. راسل مخاطبش را ترغیب می‌کند که فیلسوف شود تا خوب زندگی کند.

*

« اگر می‌خواهید فیلسوف شوید، اولین چیزی که باید فهمید این است که بیشترِ مردم با اعتقاداتی زندگی می‌کنند که هیچ‌گونه توجیهِ عقلانی ندارد و جهانِ اعتقاداتِ یک کس با دیگری احتمالاً ناسازگار باشد، چنان‌که هر دو نمی‌تواند درست باشد. عمدتاً، عقایدِ مردم ساخته می­شود تا دلگرمشان کند. حقیقت نزدِ بیشترِ مردم عاملی فرعی است. ...اما حقیقت بهتر است از کذب. شرم آور است که بخواهیم با دروغهای امیدبخش دلگرم شویم. ...وانگهی، یک دلیل برای این‌که بخواهید فیلسوف [طالبِ حقیقت] باشید آن است که اعتقاداتِ خطا شما را قادر نمی‌کند که مقصودهایتان را عملی کنید. در قرونِ وسطا، هنگامی که نوعی بیماریِ اِپیدِمیک حادث می‌شد، مردم در کلیساها ازدحام می‌کردند تا دعا کنند و گمان می‌کردند که دیانتشان خدا را برآن می‌دارد که رحم کند؛ اما در واقع، انبوهِ مردم در ساختمان‌های بدتهویه اوضاعِ مطلوب را برای شیوعِ بیماری فراهم می‌کرد. اگر بنا باشد که وسایلتان برای اهدافتان بسنده باشد، باید معرفت داشته باشید، نه خرافه یا تعصب. » (از متن رساله)

۲ نظر: